Regiónom na bicykli
Bajkom k tajchom – Oblasť Banská Štiavnica
Bajkom k tajchom – Oblasť Banská Štiavnica

Bajkom k tajchom – Oblasť Banská Štiavnica

Sieť cyklotrás Bajkom k tajchom v oblasti Banská Štiavnica obsahuje 2 cyklotrasy pre horské bicykle. Pre návštevníkov nášho penziónu poslúžia ako elegantná spojka na návštevu Banskej Štiavnice, alebo ako spojka na najrozsiahlejšiu sieť trás v Hodrušskej oblasti. Ak si teda chcete dať poriadne do tela alebo len na bicykli navštíviť Banskú Štiavnicu, spustite sa od penziónu dolu po žltej trase Spojka Gastorné. Pri Halčianskom tajchu pokračujte po zeleno značenom Belianskom okruhu do Banskej Belej a pri pošte sa napojte na žlto značenú trasu Štiavnická Anča, ktorá Vás dovedie až do Banskej Štiavnice.

Trasy v oblasti Banská Štiavnica, s priamym prepojením na oblasť Banská Belá a Hodruša, obe sú obojstranne zjazdné:

Štiavnická Anča (zelené značenie | dĺžka 8,5 km | stúpanie 292 m – v smere z Banskej Belej)
Trasa začína v Banskej Belej pri pošte, ďalej vedie ponad obec po trase bývylej železnickej trase ku Akvaduktu. Akvadukt bol vybudovaný na staršom vodnom jarku asi z roku 1730, ktorý privádzal vodu z Kolpašských vodných nádrží v Banskom Studenci do úpravárenských zariadení v Rybníkoch pri šachte František v Banskej Štiavnici. Postavený bol v súvislosti s výstavbou úzkokoľajnej železničnej trate Hronská Breznica – Banská Štiavnica v r.1871-1873, aby previedol jarok ponad železničnú trať. Od Akvaduktu smeruje trasa ponad sídlisko Drieňová, okolo snáď najznámejšej štiavnickej pamiatky – Kalvárie, tu pozor na peších turistov. Trasa končí na Vodárenskej ulici v Banskej Štiavnici, kde sa pripája na žlto značenú Vodárenskú spojku.

Vodárenská spojka (žlté značenie | dĺžka 2,1 km | stúpanie 212 m – v smere na Červenú studňu)
Krátka trasa, ktorá prepája centrum Banskej Štiavnice na Trojičnom námestí s dôležitým uzlom systému trás Bajkom k tajchom – Červenou studňou. Na krátkej trase ide o relatívne slušné stúpanie, rozhodne je však čo po trase vidieť. Ako na prvý smerom na Červenú studňu narazíte na tajch Veľká Vodárenská. Vodárenské tajchy sú aspoň podľa písomných záznamov vôbec najstaršími tajchami v Štiavnických vrchoch – v roku 1500 sa spomína jeden tajch, v roku 1551 a 1598 už dvojica tajchov. Malá Vodárenská leží kúsok pod Veľkou. Ako druhá zastávka poslúži ďalší tajch – Červená studňa. Červená studňa spolu s Malou a Veľkou vodárenskou nádržou tvoria jednu sústavu sústredenú v doline stúpajúcej od Radničného cez Trojičné námestie popri najstarších stavbách Banskej Štiavnice. Pôvodným účelom všetkých troch tajchov bolo zadržiavať vody pre potreby banských prevádzok nad mestom, ale ako mesto v 18. storočí bohatlo a prudko expandovalo, už veľmi skoro začali slúžiť výlučne na zásobovanie mesta vodou.

Ďalšie informácie, ako napríklad online mapu či aktuálnu zjazdnosť cyklotrás nájdete na adrese: www.bajkomktajchom.sk/

Príďte si ku nám oddýchuť - Tešíme sa na Vás

Doprajte si zaslúžený oddych v tichom prostredí panenskej prírody Štiavnických vrchov. Zhlboka a dosýtosti sa nadýchajte čerstvého vzduchu. Načúvajte prírode ako na Vás šepká a prehovára tisícom hlasov.

REZERVOVAŤ IHNEĎ